Grupputveckling

Genom att ge gruppen de rätta förutsättningarna och verktygen möjliggörs resultaten som ni behöver. Grupper som är trygga, engagerade och har tydliga mål presterar bättre och hanterar förändring lättare.

Ledningsgrupper

Effektiva ledningsgrupper är avgörande för organisationens framgång. Genom att strukturerat bedöma den egna ledningsgruppens effektivitet, inte de enskilda medlemmarna, skapas underlag för utveckling. Detta möjliggör snabba och effektiva insatser för bättre samarbete och resultat. Vi använder effect – ett forskningsbaserat verktyg som mäter faktorer som krävs för högpresterande ledningsgrupper. Insatserna består av mätningar med effect, i kombination med workshops som omsätter insikterna i handling.

Medarbetargrupper

Genom att utgå från forskning om vad som får grupper att trivas skapas de bästa förutsättningarna för hållbara, högpresterande grupper. Genom att omsätta forskning i lättillgängliga verktyg kan gruppen driva sin egen utveckling. Insatser utformas efter gruppens behov och kan bestå av inspirerande föreläsningar, workshops och handledning.

24

faktorer påverkar effektivitet i ledningsgrupper

Bang, H. & Midelfart, T. (2017), What characterizes effective management teams? A research-based approach. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 69.
0.73

samband mellan psykologisk trygghet och engagemang i arbetsgrupper

Frazier, M.L., Fainshmidt, S., Klinger, R.L., Pezeshkan, A. and Vracheva, V. (2017), Psychological Safety: A Meta‐Analytic Review and Extension. Personnel Psychology, 70.