Coaching

Ledarskap är ingen självklarhet. Det krävs färdigheter, kunskap, motivation och framförallt självinsikt för att lyckas som ledare. Coaching erbjuder en möjlighet att reflektera över sitt ledarskap, de utmaningar man möter och att få stöd i sin personliga utveckling. Coaching ger nya insikter och verktyg samt stöd i att  omsätta dessa i handling. Vår coachingmodell i fyra steg säkerställer resultat, både för dig själv och för din organisation.

1. Nuläge

Innan en utvecklingsprocess kan börja behövs en bild av nuläget: Din ledarskapsstil, erfarenheter och ledarskapspotential. Nuläget kan även innehålla feedback från en 360-bedömning.

3. Experiment

Utveckling kräver att ambitioner omsätts i handling. Att försöka och försöka igen för att hitta de beteenden och verktyg som passar dig.

2. Mål

Att definiera ett tydligt mål är avgörande för framgång. Samtidigt är det viktigt att diskutera din motivation, varför vill du uppnå just detta målet?

4. Implementering

Framgång kräver hållbarhet, att dina nya beteenden och verktyg blir naturliga delar av ditt personliga ledarskap.

1. Nuläge

Innan en utvecklingsprocess kan börja behövs en bild av nuläget: Din ledarskapsstil, erfarenheter och ledarskapspotential. Nuläget kan även innehålla feedback från en 360-bedömning.

2. Mål

Att definiera ett tydligt mål är avgörande för framgång. Samtidigt är det viktigt att diskutera din motivation, varför vill du uppnå just detta målet?

3. Experiment

Utveckling kräver att ambitioner omsätts i handling. Att försöka och försöka igen för att hitta de beteenden och verktyg som passar dig.

4. Implementering

Framgång kräver hållbarhet, att dina nya beteenden och verktyg blir naturliga delar av ditt personliga ledarskap.