Föreläsningar och workshops

Inspirera till förändring med en tankeväckande föreläsning eller engagerande workshop.

Framgångsrik förändring

Glöm flosklerna, använd psykologiska verktyg för att skapa och driva framgångsrik förändring!

Lycka på arbetet

Lycka går att träna! Lyckopsykologin ger oss tips om hur vi blir lyckligare på jobbet och hur vi skapar lyckliga organisationer. 

Positivt ledarskap

Motivation istället för kontroll, lycka istället för stress! Hur kan chefer använda modern psykologisk forskning för att få medarbetare att trivas och grupper att frodas?

Prestationspsykologi

Hur kan vi hjälpa oss själva och andra att prestera på topp samtidigt som vi mår bra? Vår hjärna är nyckeln, inte hindret.