VILKEN FÖRÄNDRING BEHÖVER DU?

Vi lever i en värld där den psykiska ohälsan ökar. Fler och fler människor känner sig vilsna eller utanför. Vardagen har blivit mer stressad och komplex, ibland så komplex att vi har svårt att hitta vår plats i den. Då är det lätt att dåliga vanor uppstår. Men alla har en plats och alla förtjänar att vara lyckliga. Terapi ger både stöd och konkreta verktyg.

Jag heter Johan Lundberg. Jag är legitimerad psykolog och brinner för att stötta andra i deras utveckling. Jag är fast övertygad om att alla människor förtjänar lycka och har möjlighet att vara lyckliga. Men ibland hamnar vi fel eller har svårt att genomföra de förändringar som vi behöver. Då är det viktigt att få hjälp. Att gå i terapi hos en psykolog är ingenting konstigt. Det handlar om att få hjälp med att analysera situationen du är i, definiera vad du vill uppnå och få konkreta verktyg och stöd för att ta dig dit. Vanliga orsaker för att söka terapi är stress, relationsproblem, ångest och nedstämdhet.

Jag är utbildad i både KBT och psykodynamisk terapi, men har också ett stort intresse för positiv psykologi. När vi träffas första gången väljer vi den metod som du tycker passar dig bäst. Jag har arbetat med primärvård, psykiatri, specialistbehandling vid stress och med utbildning. Jag har också arbetat med organisationspsykologi runt om i världen.
Min egen lycka kommer från min familj och mina vänner, mina fritidsintressen odling och träning samt att få arbeta med min passion psykologi.

Terapi på dina villkor

Traditionell terapi

Vi träffas på min mottagning i centrala Malmö. Under det första samtalet tittar vi närmare på vad det är som du vill ha hjälp med och väljer sedan tillsammans vilken sorts terapi som passar dig bäst. Varje terapisamtal är 45 minuter och kostar 1400 SEK. Bokning sker genom att maila hej@changemakerpsychology.se.

Digital terapi

Du har även möjlighet att gå i terapi digitalt. En digital session är precis som att träffa en psykolog på plats. Du loggar in på en krypterad videotjänst via din telefon, surfplatta eller dator från valfri plats. Sessionen är 45 minuter, sker via video och kostar 1400 SEK. Bokning sker genom att maila hej@changemakerpsychology.se. Inför sessionen kommer du att få en länk till videotjänsten.

Hembesök

Jag erbjuder även ett begränsat antal tider för hembesök i Malmö, Velllinge, Skanör och Falsterbo. Vi träffas då i ditt hem eller på din arbetsplats, dock krävs det att vi har möjlighet att vara ostörda. Varje session är 45 minuter, kontakta hej@changemakerpsychology.se för mer information och prisuppgift.

Vanliga frågor kring terapi

KBT står för kognitiv beteendeterapi. KBT går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden som skapar problem eller hindrar dig i ditt liv. Vi arbetar aktivt tillsammans under sessionerna. Vi kommer även överens om uppgifter eller övningar som du kan arbeta med mellan sessionerna. Att gå i KBT innebär oftast att man träffas varje eller varannan vecka, men i slutet av terapin är det vanligt att man träffas mer sällan för att kunna följa upp att din förändring håller i sig.

Psykodynamisk terapi, ibland förkortat PDT, betonar att tidigare relationer och erfarenheter påverkar hur vi uppfattar och hanterar nya situationer. Under sessionerna strävar vi efter en tillitsfull och trygg relation så att vi tillsammans kan upptäcka och förstå vad det är som har varit svårt för dig. Vi pratar om dina minnen, upplevelser och känslor. Att gå i psykodynamisk terapi innebär oftast att man träffas varje vecka.

Positiv psykologi är en modern inriktning inom psykologin. Till skillnad från traditionell psykologi som ofta fokuserar på problem så fokuserar positiv psykologi på styrkor och positiva aspekter i livet. Ibland kallas positiv psykologi därför för lyckopsykologi! Terapin kan handla om att utveckla sin styrkor, att följa sina värderingar och att uppleva mer lycka eller meningsfullhet i livet. Vi arbetar aktivt tillsammans under sessionerna, men ibland får du även övningar att göra mellan sessionerna. Vanligtvis träffas vi varje eller varannan vecka, men i slutet av terapin är det vanligt att man träffas mer sällan för att kunna följa upp att din förändring håller i sig.

Jag vet inte ännu. Det beror dels på vad det är som du vill ha hjälp med, dels beror det på hur du vill arbeta. När vi träffas första gången så förklarar jag de olika terapiformerna, sedan bestämmer vi tillsammans vilken inriktning som blir bäst för dig.

Det första samtalet kommer till största del att handla om din situation, varför du vill ha hjälp och vad du hoppas få ut av terapin. Vi kommer att prata om ditt liv i allmänhet och om din livshistoria, men framförallt om vad det är som du vill ha hjälp med. Jag kommer att berätta om mitt arbetssätt som psykolog och ramarna för terapin. Vi slutar med att formulera mål för din terapi och välja hur vi ska arbeta tillsammans framöver. Ibland kan man vara lite nervös första gången man träffar en psykolog. Du behöver inte förbereda dig och kan vara helt lugn, som psykolog är jag van vid situationen och det är mitt ansvar att samtalet ska vara givande för dig. Trivs du inte på något sätt så säger du det, du förbinder dig aldrig till något när du träffar en psykolog!

Det beror på vad det är som du vill ha hjälp med. I KBT träffas man vanligtvis 3-10 gånger, i psykodynamisk terapi träffas man vanligtvis 5-15 gånger.

Nej, tyvärr gör jag inte det. Söker du en psykolog att träffa via vårdvalet i Region Skåne så hittar du mer information här.

Ja, det är många som får sin terapi betald av sin arbetsgivare. Din chef behöver godkänna ett kostnadsförslag innan vi inleder terapin.

Inför varje session får du en länk till en krypterad videotjänst. Du kan använda din dator med webbkamera, surfplatta eller smartphone. Du behöver inte ladda ner något program, app eller plugin, utan använder webbläsaren. Du kan i förväg logga in i samtalet för att testa så att ljud och video fungerar.

Vi träffas i din bostad eller på din arbetsplats. Det är viktigt att vi kan vara ostörda under hela sessionen, så ett avskilt rum med två stolar är bäst. Som psykolog har jag tystnadsplikt och stor vikt läggs vid diskretion. Varje session är 45 minuter.

Ombokningar och återbud måste göras senast 24 timmar innan sessionen, annars behöver du betala för den bokade sessionen. Du kan enkelt avboka via bokningssystemet, mail eller sms.

Vill du veta mer och få inbjudningar till våra event? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!