Grupputveckling

Det finns ett direkt samband mellan hur en grupp fungerar och hur gruppen presterar. Genom att ge gruppen de bästa förutsättningarna möjliggörs resultaten som ni behöver. Grupper som är trygga, engagerade och har tydliga mål presterar bättre och hanterar förändringar lättare. Det är vetenskap. 

24

faktorer påverkar effektivitet i ledningsgrupper

Bang, H. & Midelfart, T. (2017), What characterizes effective management teams? A research-based approach. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 69.
0.73

samband mellan psykologisk trygghet och engagemang i arbetsgrupper

Frazier, M.L., Fainshmidt, S., Klinger, R.L., Pezeshkan, A. and Vracheva, V. (2017), Psychological Safety: A Meta‐Analytic Review and Extension. Personnel Psychology, 70.

Ledningsgrupper

Effektiva ledningsgrupper har en stor påverkan på organisationens framgång. Genom att strukturerat bedöma den egna ledningsgruppens effektivitet, inte de enskilda medlemmarna, skapas underlag för utveckling. Detta möjliggör snabba och effektiva insatser för bättre samarbete och resultat. Vi använder ofta effect – ett forskningsbaserat verktyg som mäter faktorer som krävs för högpresterande ledningsgrupper. Insatserna består av upprepade mätningar med effect, i kombination med workshops som omsätter insikterna i handling.

Medarbetargrupper

Genom att utgå från forskning om vad som får grupper att trivas skapas de bästa förutsättningarna för hållbara, högpresterande grupper som kan hantera förändringar. Trivsel och hållbar hög prestation hänger ihop, både för medarbetare och grupper. Genom att omsätta forskning i lättillgängliga verktyg kan gruppen driva sin egen utveckling. Insatser utformas efter gruppens behov och kan bestå av inspirerande föreläsningar, workshops och handledning.

Vill du veta mer och få inbjudningar till våra event? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!