Changemaker Assessment

För att driva förändring och skapa förutsättning för innovation behövs rätt kompetens. Säkerställ att du har rätt person på rätt position genom en oberoende, objektiv kompetensbaserad bedömning. Med hjälp av Aon’s Assessment Solutions testverktyg utvärderas nyckelkompetenser inom fyra områden kopplade till arbetsframgång i den specifika rollen.

Personlighet

Mät personlighetsfaktorer för ökad självinsikt och arbetsprestation.

Motivation

Mät drivkrafter som bidrar till arbetsprestation och arbetsglädje.

Kreativitet

Mät förmågan att se nya samband, tänka flexibelt och generera innovativa lösningar.

Begåvning och färdigheter

Mät kapaciteten att analysera komplexa situationer, lösa problem samt planera strategiskt.

Erika Exempel

Projektledare

87%
45%
73%
93%

Stark kompetens inom innovation, svag kompetens inom förändringsledning. God utvecklingspotential.

Vill du veta mer och få inbjudningar till våra event? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!